0
Tiếng Việt   |   English

Tin tức - Sự kiện

Tuesday, 11 June 2013

Tốc độ phát triển của ngành công nghiệp tổ Yến

TP. HCM – với điều kiện khí hậu thuận lợi, Việt Nam có tiềm năng tuyệt vời để nuôi chim yến lấy tổ, nhưng chính quyền địa phương cần thực hiện các kế hoạch quy hoạch nhằm đảm bảo việc phát triển ổn định ngành công nghiệp mới, một hội nghị được nghe ở TP. HCM vào ngày hôm qua.
Tuesday, 11 June 2013

Thị trường Yến sào: Dịch cúm chưa qua, phá giá đã tới

Vừa thoát dịch cúm, các nhà kinh doanh yến tại Việt Nam lại lo sốt vó với chiêu phá giá đến từ yến sào nhập khẩu.

Hệ thống Showroom