0
Tiếng Việt   |   English

Chính sách bảo hành

Tất cả các sản phẩm của Công ty TNHH cung ứng thực phẩm Metro sản xuất và phân phối đều được bảo đảm chất lượng theo đúng quy định an toàn thực phẩm của Bộ y tế.

Hệ thống Showroom